Redakcja

Kadencja 2023 – obecnie:

 

Kadencja 2020 – 2022:

 

Kadencja 2015-2019:

 

Kadencja 2012-2015:
  • Robert Litwiński (redaktor naczelny),
  • Marek Sioma (sekretarz redakcji),
  • Anna Sochacka,
  • Małgorzata Willaume,
  • Beata Jarosz (redaktor językowy).