Rada Naukowa

Rada Naukowa (2019-2022)  

  • Piotr Kosicki (Uniwersytet w Maryland, USA),
  • Robert Litwiński (UMCS, Polska),
  • Katrin Steffen (Instytut Północno-Wschodni w Lueneburgu przy Uniwersytecie w Hamburgu, Niemcy),
  • Dmytro Szewczuk (Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ukraina),
  • Michal Šmigeľ (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja),
  • Leonid Tymoszenko (Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki, Ukraina).

 

Rada Naukowa (2015-2018)

 

Rada Naukowa (2013-2014)

 

Rada Naukowa (2012)