Rada Naukowa

Rada Naukowa (2015-2018)
 • Piotr Kosicki (Uniwersytet w Maryland, USA),
 • Robert Litwiński (UMCS, Polska),
 • Katrin Steffen (Instytut Północno-Wschodni w Lueneburgu przy Uniwersytecie w Hamburgu, Niemcy),
 • Dmytro Szewczuk (Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ukraina),
 • Michal Šmigeľ (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja),
 • Laurent Tatarenko (Szkoła Francuska w Rzymie, Włochy),
 • Leonid Tymoszenko (Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki, Ukraina).

 

Rada Naukowa (2013-2014)
 • Piotr Dymmel,
 • Grażyna Jakimińska,
 • Mariusz Korzeniowski,
 • Robert Litwiński,
 • Ewa Maj,
 • Marek Mądzik,
 • Marek Sioma,
 • Anna Sochacka,
 • Ryszard Szczygieł,
 • Małgorzata Willaume.

 

Rada Naukowa (2012)