Kontakt

Redakcja „Rocznika Lubelskiego”

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,

20-031 Lublin.

e-mail: rocznik.lubelski@gmail.com